สร้าง email แบบเป็นรูป

การแสดงข้อความเป็นรูปภาพ เช่นการทำ Image Verfied หรือ การแปลงชื่อ email เป็นรูป

<?
   header("Content-type: image/png");
  $email = goragod@yaaho.com; //ข้อความที่ต้องการจะแปลง ในที่นี้คือ email
  $length = (strlen($email)*8);
  $im = @ImageCreate ($length, 20);
  $background_color = ImageColorAllocate ($im, 255, 255, 255); // สีพื้น (r, g, b)
  $text_color = ImageColorAllocate ($im, 55, 103, 122); //สีตัวอักษร (r, g, b)
  imagestring($im, 3, 5, 2,$email, $text_color);
  imagepng ($im);
?>

วิธีเรียกใช้

<img src="scriptname.php" />
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 8,504 ป้ายกำกับ Email
^