สคริปต์ เช็คตัวเลขในข้อความที่กรอก

ให้ Text รับข้อมูลเป็นตัวเลขอย่างเดียว สามารถประยุกต์ใช้กับตัวอักษรอื่นๆได้ด้วย แสดงข้อความเตือนเมื่อกรอกตัวอักษรที่ไม่ต้องการ

<form action="" method="POST" onsubmit="return check_validstr()" name="frm_test">
<input type="text" name="test"><input type="submit" value="Submit" name="submit" />
</form>

<script language="Javascript" type="text/javascript">
function check_validstr() {
  var obj=frm_test.test
  var str="0123456789"
  var val=obj.value
  var valOK = true;
  
  for (i=0; i<str.length & valOK; i++){
    if (val.indexOf(str.charAt(i))!= -1) valOK=false
  }
  
  if (!valOK) {
    alert("ห้ามมีตัวเลข")
    obj.focus()
    return false
  } return true
}
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 10,354 ป้ายกำกับ JavascriptForm
^