ลิงค์ เพิ่มในรายการโปรด

โค้ด Add To Faverite (IE)

<SCRIPT>
if ((navigator.appVersion.indexOf("MSIE") > 0)
  && (parseInt(navigator.appVersion) >= 4)) {
    var sText = "<U><SPAN STYLE='color:blue;cursor:hand;'";
    sText += "onclick='window.external.AddFavorite(location.href,";
    sText += "document.title);'>เพิ่มในรายการโปรด</SPAN></U>";
    document.write(sText);
}
</SCRIPT>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 3,357 ป้ายกำกับ Javascript
^