หาจำนวนวันที่แตกต่างกัน

การหาจำนวนวันที่แตกต่างกัน ด้วย PHP

<?
  //ว.ด.ป เริ่มต้น
  $init_day = 1;
  $init_mth = 1;
  $init_yr = 2006;

  //ว.ด.ป สุดท้าย
  $dst_day = 2;
  $dst_mth = 1;
  $dst_yr = 2006;

  //แปลงเป็น UNIX Time samp
  $init_date = mktime(12,0,0,$init_mth,$init_day,$init_yr);
  $dst_date = mktime(12,0,0,$dst_mth,$dst_day,$dst_yr);

  //หาความแตกต่างระหว่างวันที่
  $offset = $dst_date-$init_date;

  //แปลงเป็นจำนวนวัน
  $days = floor($offset/60/60/24);

  //คืนค่า
  echo $days;
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 6,358 ป้ายกำกับ PHP
^