How To

อ่านขนาดของวินโดวส์ด้วย Javascript
อ่านขนาดของวินโดวส์ด้วย Javascript

01 Apr 2008 0 5,832

การอ่านขนาดของ Windows มีความแตกต่างกันในแต่ละ Browser ครับ ในการอ่าน จึงต้องทำการตรวจสอบชนิดของ Browser ให้เรียบร้อยก่อนการอ่าน

เปิดเพจแล้วให้อยู่บนสุด
เปิดเพจแล้วให้อยู่บนสุด

01 Apr 2008 0 3,693

บางทีที่เราเปิดเพจ ที่มี target ซ้ำๆกัน เมื่อเราเปิดเพจเป็นครั้งที่ 2..3.. เพจที่เราเปิดจะไม่ขึ้นมาให้เราเห็น

^