Combobox เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล (TIS-620)

Combobox สำหรับเลือก ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยใช้ฐานข้อมูลเป็น TIS-620 โดยในฐานข้อมูลผมได้ทำการเรียงลำดับมาให้แล้ว (ตามตัวอักษร) โดยที่ในโค้ดไม่ต้องเรียงลำดับอีกเลย แต่ในส่วนของ อำเภอและตำบลผมเรียงโดยเอาสระขึ้นก่อน เพื่อให้อำเภอเมืองอยู่รายการแรก ซึ่งจะสะดวกในการมองหากว่า

rar (1,627)

ฐานข้อมูล province.sql, amphur.sql และ tumbon.sql แบบ latin1 สำหรับโค้ด AJAX ซี่งหากสามารถใช้ TIS-620 ได้ให้เปลี่ยนเป็น tis620 ครับ

ผมได้แยกฐานข้อมูลเป็น 3 ตารางเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ครับ
ฐานข้อมูลไม่แน่ใจว่าครบถ้วนหรือไม่นะครับ หากพบข้อผิดพลาด แจ้งได้ครับ
ผมได้เรียงลำดับไว้ให้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเรียงอีกตอน query ครับ

ต้องขอขอบคุณฐานข้อมูลโดย คุณ กิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ครับ rar (1,375)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 12,713 ป้ายกำกับ AJAX
^