ฟังก์ชั่น trim (Javascript)

ฟังก์ชั่น trim ไม่มีใน Javascript ครับ ต้องเขียนขึ้นเอง

function trim(str) {
  return str.replace(/^\s*|\s*$/g,"");
};

ตัวอย่าง

<script>
  document.write( trim( ' xxx ' ) + 'yyy' );
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 7,967 ป้ายกำกับ Javascript
^