How To

การเปลี่ยนไดเร็คทอรี่ที่เก็บไฟล์ของ AppServ
การเปลี่ยนไดเร็คทอรี่ที่เก็บไฟล์ของ AppServ

28 Jun 2006 0 8,802

ปกติแล้ว เมื่อเราติดตั้ง AppServ ลงบนเครื่องของเรา คำแนะนำสำหรับการติดตั้งที่สำคัญคือ ใช้ค่าที่กำหนดมาให้แล้วในโปรแกรม เป็นดีที่สุด

^