A-AA+then

โค้ดนี้ ผมได้มาจากไหนจำไม่ได้แล้วครับ รู้แต่ว่านำมาดัดแปลงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆ และก็เพิ่มเติมโค้ดการทำงานบางส่วนครับ แต่ก็ยังใช้รูปแบบเดิมๆจากต้นฉบับครับ

rar (1001)

PHP

Relate

^