แปลง ข้อความ email ให้เป็น link email

ฟังก์ชั่น แปลงข้อความ www และ email ให้เป็นลิงค์

แบบที่ 1

<?
  $txt = "goragod@yahoo.com";
  $txt = preg_replace('#(.*)\@(.*)\.(.*)#' , '<a href="mailto:@.">Send email</a>',$txt);
  echo $txt;
?>

แบบที่ 2 สำหรับ รายชื่อ email ที่เป็นตัวแรกของบรรทัด

<?
  $txt = preg_replace("#(^[ ])([a-z0-9&\-_.]+?)@([\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)*[\w]+)#i" , "<a href=\"mailto:@\">@</a>", $txt );
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 4,549 ป้ายกำกับ PHP
^