แสดง-ซ่อน textarer

ใช้ select ในการแสดงหรือซ่อน textarea

ตัวอย่างการใช้ event onchange ของ select เพื่อทำการเลือกว่าจะแสดงหรือซ่อน textarea สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ

<textarea id="textarea"></textarea>
<select onchange="dochanged(this)">
<option value="1">แสดง</option>
<option value="0">ซ่อน</option>
</select>

<script type="text/javascript">
function dochanged( obj )
{
    var textarea = document.getElementById( 'textarea' );
    if ( obj.value == '1' )
    {
     textarea.style.display = 'block';
    }
    else
    {
     textarea.style.display = 'none';
    };
};
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 8,475 ป้ายกำกับ JavascriptForm
^