แปลงเลขอาราบิกเป็นเลขไทย

ฟังก์ชั่นแปลงตัวเลขอาราบิก (1,2,3...) เป็นเลขไทย (๑,๒,๓...) ผลลัพท์คืนค่าเป็นตัวอักษร ไม่ใช่ตัวเลขนะครับ

<?php
function thnumber( $val )
{
    return str_replace(
      Array( '0' , '1' , '2' , '3' , '4' , '5' , '6' ,'7' , '8' , '9' ),
      Array( "o" , "๑" , "๒" , "๓" , "๔" , "๕" , "๖" , "๗" , "๘" , "๙" ),
      $val );
};
?>

ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
  echo thnumber( 1234567890 );
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 26,109 ป้ายกำกับ PHP
^