แยกข้อความออกจาก tag

ฟังชั่นสำหรับตัด tag ออกจากข้อความ เหลือไว้เพียงข้อความ ด้วยฟังก์ชั่น strip_tags

<?
  $a="<font color=#FF0000><b>หวัดดีครับ</b></font>";

  echo strip_tags($a)
?>

ฟังกชั่นนี้จะไม่ remove บาง tag ออกนะครับ เช่น tag style หรือ tag script และจะไม่สนใจ tag ที่ไม่มี tag ปิด ที่ถูกต้องด้วย

ผู้เขียน Goragod

โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551

ความคิดเห็น 0

เปิดดู 2,824

ป้ายกำกับ PHP

Related

^