แก้ไขข้อความบนเพจ

ซอร์สโค้ด ตัวอย่างการแก้ไข Text File บนเพจ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรืออัพโหลด สามารถแก้ไขไฟล์ text ได้เลยบนเว็บ

ตัวอย่างนี้เป็นการแก้ไขไฟล์ c-main.txt ครับ

<meta http-equiv="Content-Type"content="text/html;charset=utf-8">
<table align="center" border="0" width="100%">
<tr><td align="center">
<?
$detail=$_POST[detail];
if (isset($detail)) {
$f=fopen("c-main.txt", "wb");
flock($f, 2);
fwrite($f, $detail);
flock($f, 3);
fclose($f);
echo "แก้ไขข้อความเรียบร้อย";
}
?>
</td></tr>
<tr><td align="center">
<table align="center" border="0">
<form method="post" action="news.php">
<tr><td align="center">
<textarea rows="25" cols="100" name="detail" class="black"><? include("c-main.txt") ?></textarea>
</td></tr>
<tr><td align="right">
<input type=submit value='แก้ไข' name="submit" class=black>  <input type=reset value='เคลียร์' name="reset" class=black>
</td></tr>
</form>
</table>
</td></tr>
</table>

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 9,945 ป้ายกำกับ PHP
^