แสดงตาราง สลับสี

การแสดงตาราง สลับสีในแนวนอน โดยแสดงแถวแรก สีหนึ่ง และแสดงแถวต่อไป อีกสีหนึ่ง สลับกันไปตลอดทั้งตาราง ด้วยการเปลี่ยนสีพื้นของตาราง สลับกันไปมา

<?
echo "<table> ";
for ($i=0; $i<10; $i++) {
  $bgc = ($bgc=="#FAF2E6") ? "#FAE6E6" : "#FAF2E6";
  echo "<tr bgcolor=$bgc> ";
  echo "<td>123</td><td>456</td> ";
  echo "</tr> ";
}
echo "</table> ";
?>

เปลี่ยนมาเป็นสลับสีในแนวตั้ง ดูบ้าง

<?
echo "<table> ";
for ($r=0; $r<10; $r++) {
  echo "<tr> ";
  for ($c=0; $c<4; $c++) {
    $bgc = ($bgc=="#FAF2E6") ? "#FAE6E6" : "#FAF2E6";
    echo "<td bgcolor=$bgc>xxx</td> ";
  }
  echo "</tr> ";
}
echo "</table> ";
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 8,226 ป้ายกำกับ PHP
^