Regular Expressions (ตอนที่ 2)

นอกจากนั้นยังสามารถใช้การจัดกลุ่มตัวอักษรหลายๆตัวเข้าด้วยกันก็ได้เช่น

[] เป็นการจัดกลุ่มตัวอักษร (Character Classes) โดยหมายถึงตัวอักษรใดๆก็ได้ในกลุ่มนี้เช่น [abc] หมายถึงมีตัวอักษร a หรือ b หรือ c ก็ได้ ซึ่งจะตรงกับคำว่า ant, bird, cat เป็นต้น
- ใช้ร่วมกับ [] เพื่อกำหนดกลุ่มเป็นช่วงๆเช่น [a-z] หมายถึง ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กใดๆก็ได้ หรือ [a-zA-Z] หมายถึงตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์เล็กและใหญ่
() ใช้ในการจัดกลุ่มเช่นกันแต่หมายถึงต้องมีทั้งหมดทุกตัวอักษร เช่น (nt) จะตรงกับประโยค ant แต่ไม่ตรงกับ cat เนื่องจากต้องมีทั้ง n และ t หรือ b(nt)? จะตรงกับ bird แต่ไม่ตรงกับ ant เนื่องจากต้องมี b แต่ nt มีหรือไม่ก็ได้

ตัวอักขระอื่นๆ นอกจากตัวอักษรต่างๆดังได้กล่าวมาแล้ว เช่น ^ $ . + - * ? [ ] ( ) ซึ่งยังมีตัวอัักษรอีกหลายๆตัว ที่มีความหมายพิเศษที่สามารถใช้ได้เช่น

| (ขีดแนวตั้ง) ใช้แทนทางเลือก มากกว่า 1 ทางเลือก เช่น (ant|bird|cat) หมายถึง คำว่า ant bird หรือ cat ก็ได้
{} สำหรับกำหนดจำนวนข้อความที่ซ้ำกัน เช่น ab{2} จะตรงกับ abb (a และ b จำนวน 2 ตัว) หรือ ab{2,4} หมายถึง aและ b จำนวน 2 ถึง 4 ตัว เช่น abb, abbb, abbbb หรือ ab{2,} หมายถึง a และ b ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เช่น abb, abbb, abbbb....
\ ใช้ร่วมกับอักขระ ควบคุมทั้งหมดเพื่อใช้ตัวอักขระนั้นๆใน pattern ได้ เช่น \ หมายถึง \ ในข้อความ หรือ \. หมายถึง . ในข้อความเป็นต้น
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 9,765 ป้ายกำกับ PHP
^