การแสดงตัวอย่างรูปภาพที่เลือก

Preview รูปภาพที่เลือกด้วย Input File ก่อนอัปโหลด (IE เท่านั้น)

<script>
function preview () {
  var f = document.forms(0);
  f.targetpic.src = f.file.value;

  if (f.file.value=="") {
    f.targetpic.style.display="none";
  } else {
    f.targetpic.style.display="";
  }
}
</script>

<form name="frm_style" enctype="multipart/form-data" method="post">
<input name="file" type="file" onChange="preview();">
<br /><img id="targetpic" hspace="10">
</form>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 6,737 ป้ายกำกับ FormJavascript
^