การแปลงวันที่

การแปลงวันที่ตามฟอร์แมตของ PHP ด้วยการใส่ค่า วันที่ เดือน พศ. เข้าไป

<?php
function formatDate( $date , $month , $year )
{
  return date( "d-M-Y" , mktime( 0 , 0 , 0 , $month ,$date , $year ) );
};
?>

ตัวอย่าง

<?php
  echo formatDate(14, 1, 2006)."<br />";
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 6,032 ป้ายกำกับ PHP
^