ป้ายกำกับ Javascript

getElementById บน Firefox
getElementById บน Firefox

20 มี.ค. 2551 0 13,937

ใช้ getElementById บน IE ได้ แต่ใช้บน Firefox กลับ Error

DOM Element properties
DOM Element properties

07 มี.ค. 2551 0 18,317

Property ต่างๆ ของ DOM ที่สามารถอ่านหรือกำหนดได้ด้วย Javascript

^