A-AA+then

โค้ดแสดงข่าว คล้ายๆกับหน้าเว็บนี้ครับ เก็บข้อมูลในไฟล์ text (data.dat) เขียนข่าวเองลงบนไฟล์โดยตรง แล้วอัพโหลดขึ้น server โดยฐานข้อมูลข่าวจะประกอบด้วย

ชื่อรวมพาธของรูป|โค้ดสำหรับแสดงรูป <img src=...> อาจมีโค้ดอย่างอื่นร่วมด้วยก็ได้ข้อความ เช่นให้รูปเป็นลิงค์|ข้อความที่จะแสดงในข่าว

สำหรับท่านที่ใช้ ฐานข้อมูลอย่างอื่น ลองเอาไปดัดแปลงดูครับ

rar (727)

Relate

^