เปรียบเทียบฟังก์ชั่นของ Javascript กับ PHP

เทียบเคียงคำสั่งการใช้งานของ Javascript กับ PHP างฟังก์ชั่นที่คล้ายๆกัน

http://www.unitedscripters.com/...0strpos...cript

Related

^