เปรียบเทียบฟังก์ชั่นของ Javascript กับ PHP

เทียบเคียงคำสั่งการใช้งานของ Javascript กับ PHP างฟังก์ชั่นที่คล้ายๆกัน

http://www.unitedscripters.com/index.html?file=/hotvamps/phpjavascript.html&ref=google...cript

Related

^