getElementById บน Firefox

ใช้ getElementById บน IE ได้ แต่ใช้บน Firefox กลับ Error

getElementById เป็นฟังก์ชั่นที่จะคืนค่า element (เป็น Object) โดยดูจากค่าของ id ที่กำหนดให้กับแต่ละ tag ครับ

obj = document.getElementById("objidstring")

โดยทั่วไปแล้ว IE มันออกจะฉลาดไปซักหน่อย ถ้าไม่ได้กำหนด id ไว้ IE มันก็จะเอาจาก name มาให้ครับ

<input type="text" name="user" />

อย่างนี้ IE หา getElementById("user") เจอ แต่ Firefox ไม่ครับ

<input type="text" name="user" id="user" />

ต้องแบบนี้ถึงจะเจอ แต่ควรจะทำให้เป็นนิสัยเลยครับ getElementById ต้องเอามาจาก id ครับ ไม่ใช่ name

และเมื่อใดก็ตามใส่ element ที่มี name ลงไป ควรกำหนด id ตามลงไปด้วยทุกครั้งครับ และควรเป็นชื่อเดียวกันทั้ง name และ id (ไม่ใช่ข้อกำหนด แต่เป็นข้อควรกระทำ ครับ)

และอีกอย่างหนี่ง ในเพจ 1 หน้าจะไม่สามารถใช้ id หรือ name ซ้ำกันได้(ใน element คนละตัว)ครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 20 มี.ค. 2551 เปิดดู 14,443 ป้ายกำกับ JavascriptDOM
^