ป้ายกำกับ

Image Effect
Image Effect

02 เม.ย. 2551 0 7,174

ใช้ Java script ครับ ทำงานได้บน IE เท่านั้น

Blend Effect (Javascript)
Blend Effect (Javascript)

02 เม.ย. 2551 0 9,743

โค้ดจะทำการ Fade In Layer หนึ่งและ Fade Out อีก Layer หนึ่งสลับกันครับ โค้ดนี้จะทำงานได้กับทั้ง Layer ทำให้สามารถทีจะ Fade ข้อความได้ด้วย

Confirm On Exit
Confirm On Exit

02 เม.ย. 2551 0 9,921

การยืนยันการออกจากเพจ โดยการแสดงเว็บมืดๆ และมี Dialog ถามก่อนปิดหน้าเพจ

Cookie กับ Javascript
Cookie กับ Javascript

02 เม.ย. 2551 0 10,125

การอ่านและเขียน Cookie ด้วย Javascript

Counter และ User Online 1
Counter และ User Online 1

02 เม.ย. 2551 0 8,347

แสดงจำนวนผู้เยี่ยมชม และผู้ที่กำลังอยู่บนระบบในขณะนี้ (User Online) ใช้ Cookie ในการเก็บ Counter

การใช้งาน AJAX ในการอัปเดทฐานข้อมูลในอีกรูปแบบหนึ่ง
การใช้งาน AJAX ในการอัปเดทฐานข้อมูลในอีกรูปแบบหนึ่ง

01 เม.ย. 2551 0 12,160

เป็นการประยุกต์ใช้ Auto Update โดยเป็นตัวอย่างการอัปเดทการเลือก ที่นั่ง ในโรงภาพยนตร์ โดยที่เพียงแต่คลิก ที่หมายเลขที่นั่ง ก็เป็นการเลือกที่นั่งแล้ว

บทที่ 35 RSS parser
บทที่ 35 RSS parser

01 เม.ย. 2551 0 10,020

class และ ฟังก์ชัั่น สำหรับทำการ parse เอกสาร ของ RSS

บทที่ 37 แสดงข่าว RSS ด้วย AJAX
บทที่ 37 แสดงข่าว RSS ด้วย AJAX

01 เม.ย. 2551 0 10,998

ก็คล้ายๆกับแบบอื่นๆที่ผ่านมาแหละครับ ต่างกันแค่บนเว็บไซต์อื่นๆ เขาจะไม่มีรูปมาให้

^