บทความ

อัปโหลดรูปแล้วรูปไม่เปลี่ยน
อัปโหลดรูปแล้วรูปไม่เปลี่ยน

09 พ.ค. 2552 0 15,208

ปัญหาอย่างหนึ่งของ Ajax เมื่อทำการอัปโหลดรูปใหม่ด้วย Ajax แล้วไม่สามารถสามารถแสดงรูปใหม่ได้ ถึงแม้จะใช้ Javascript เพื่อกำหนด src ใหม่ให้กับรูปภาพแล้

GAJAX บทที่ 16 ข้อมูลชนิด hash
GAJAX บทที่ 16 ข้อมูลชนิด hash

05 พ.ค. 2552 0 10,138

hash เป็นชนิดของข้อมูลอย่างหนึ่งของ Javascript ที่มีลักษณะคล้าย Array ที่มีชื่อกำกับ ซึ่งข้อมูลภายใน hash อาจเป็นอะไรก้ได้ เช่น ตัวเลข ข้อความ ฟังก์ช

คำนวณอายุ แบบไทย (ปี พศ)
คำนวณอายุ แบบไทย (ปี พศ)

05 พ.ค. 2552 0 22,093

การคำนวณอายุด้วย Javascript หรือ การคำนวณความแตกต่างของเวลา เทียบกับวันที่ปัจจุบัน ด้วย Javascript โดยการคำนวณด้วยวันที่แบบไทย (ปี พศ.) ให้ผลลัพท์เป็

ตัวอย่างการอัปโหลดหลายไฟล์พร้อมการแจ้ง error
ตัวอย่างการอัปโหลดหลายไฟล์พร้อมการแจ้ง error

04 พ.ค. 2552 0 6,923

ตัวอย่างการอัปโหลดแบบแปลกๆอันหนึ่งที่มีสมาชิกถามมาบนบอร์ด ผมเห็นว่าแปลกดีก็เลยเอามาทำให้มันใช้งานได้ครับ ความต้องการของเขาก็คือฟอร์มอัปโหลด แบบอัปโหล

Unit gArray
Unit gArray

22 เม.ย. 2552 0 7,344

คอนโทรลคล้าย TGrid ของ Delphi

Unit gCtrls
Unit gCtrls

22 เม.ย. 2552 0 7,687

Base Class ของคอนโทรลต่างๆ ที่ต้องใช้สำหรับทุก Component ที่ผมออกแบบ ต้องดาวน์โหลด

Unit gDialogs
Unit gDialogs

22 เม.ย. 2552 0 6,487

TPassword เป็น Component สำหรับแสดง dialogs สำหรับ การกรอกพาสเวอร์ด

Unit gImage
Unit gImage

22 เม.ย. 2552 0 6,719

Unit สำหรับใช้งานไฟล์ Gif, Ani, Ico ที่ Delphi ไม่สนับสนุน ให้สามารถใช้งานได้

Unit gUtil
Unit gUtil

22 เม.ย. 2552 0 6,006

Uitiltiies สำหรับ การเขียนโค้ด ตัวนี้สำคัญมาก เป็น Component สำคัญ ต้องดาวน์โหลด เพราะมีใช้ในทุก unit ของผม

Unit IO32
Unit IO32

22 เม.ย. 2552 0 8,289

TPort การใช้งานพอร์ตขนาน บน Windows ME, XP

Unit LngEdit
Unit LngEdit

22 เม.ย. 2552 0 5,658

TLngEdit เป็น Component สำหรับจัดการเรื่อง 2 ภาษาบนโปรแกรมของคุณ

Unit MSAcm
Unit MSAcm

22 เม.ย. 2552 0 5,444

Run time Libraly ของวินโดวส์ เกี่ยวกับการบีบอัดเสียง ที่ต้องใช้ร่วมกับ Component ต่างๆของผมเช่นกัน

Unit OLE2
Unit OLE2

22 เม.ย. 2552 0 6,121

Run time Libraly ของวินโดวส์ ที่ต้องใช้ร่วมกับ Component ต่างๆที่ผมออกแบบ แต่ไม่มีมาให้โดย Delphi

Unit Tray Icon
Unit Tray Icon

22 เม.ย. 2552 0 5,080

Compoonent สำหรับ แสดง Icon บน System Tray

Unit VidCap
Unit VidCap

22 เม.ย. 2552 0 5,128

Component สำหรับจับภาพ Video จากการ์ด Video Capture เพื่อดูหรือเพื่อบันทึก

Unit WaveRP
Unit WaveRP

22 เม.ย. 2552 0 5,976

Component สำหรับเล่นและ บันทึกไฟล์ wave สามารถ บันทึก-เล่นเสียง (Wave) ได้ ไม่จำกัดเวลา

Unit XPCtrl
Unit XPCtrl

22 เม.ย. 2552 0 5,021

Component สำหรับ คอนโทรลมาตรฐานในสไตล์ Office XP

Unit XP Menu
Unit XP Menu

22 เม.ย. 2552 0 4,778

Component สำหรับ แปลงเมนูของคุณเป็นเมนูในสไตล์ Office XP

ฟอร์ม Splash แบบ Transparent
ฟอร์ม Splash แบบ Transparent

22 เม.ย. 2552 0 6,518

ตัวอย่างการแสดง Splash Form และการทำฟอร์มให้เป็นรูปภาพ คล้ายๆ Splash ของ PS8

^