การแทรก BBCode เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ตัวอักษร

BBCode ตัวหนา ตัวเอียง สี หรือ ตัวอักษร

<?
  $bbcodes='b|i|u|font'; //ตัวอักษร BBCode
  $temp = preg_replace("/\[($bbcodes)\]/", "<\\1>", $temp); //ไม่มี property
  $temp = preg_replace("/\[($bbcodes)\s(.*?)\]/", "<\\1 \\2>", $temp); //มี property มา
  $temp = preg_replace("/\[\/($bbcodes)\]/", "</\\1>", $temp);
?>

ตัวอย่าง

ตัวหนา
[font color="blue"]Font[/font]

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 05 มิ.ย. 2552 เปิดดู 7,036 ป้ายกำกับ PHP
^