Tags Cent OS

การจัดการ log ของ Server
การจัดการ log ของ Server

19 Dec 2016 0 6,243

เรื่องของเรื่อง คือ ผมตรวจพบว่าเนื้อที่บน Server ของผมหายไปอย่างรวดเร็ว และจากการตรวจสอบพบว่ามันหายไปเป็น log ไฟล์ขนาดใหญ่เกือบ 30G ผมก็เลยต้องหาวิธีมาจัดการกับ log ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการแยกเก็บ log เป็นรายวัน

[notice] child pid xxxx exit signal Segmentation fault (11)
[notice] child pid xxxx exit signal Segmentation fault (11)

23 Sep 2014 0 2,657

[notice] child pid xxxx exit signal Segmentation fault 11 ตรวจพบใน error log ของ Server ครับ อาการที่เกิดขึ้นมีผลให้ Apache ทำการ Restart ตัวเองใหม..

คำสั่งพื้นฐานของ Server CenOS
คำสั่งพื้นฐานของ Server CenOS

22 Sep 2014 0 2,762

รวบรวมคำสั่งพื้นฐานของ CenOS ที่ใช้บ่อยๆนะครับ 1 เปลี่ยน Password ของ root เมื่อเรียกคำสั่งนี้ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ สองครั้งครับ 2 start, stop หรือ r

Cent OS เวลาของ Server ไม่ตรง
Cent OS เวลาของ Server ไม่ตรง

22 Sep 2014 0 1,747

เวลาของ Server ที่ผมกล่าวถึงนี่ไม่ได้ความถึงเวลาของ PHP นะครับ แต่เป็นเวลาของระบบปฏิบัติการเอง ซึ่งสามารถดูเวลาปัจจุบันของ Server ได้ด้วยคำสั้ง ถ้า

1
^