[notice] child pid xxxx exit signal Segmentation fault (11)

[notice] child pid xxxx exit signal Segmentation fault (11) ตรวจพบใน error log ของ Server ครับ อาการที่เกิดขึ้นมีผลให้ Apache ทำการ Restart ตัวเองใหม่ ซึ่งอาจขึ้น 404 ที่หน้าเว็บหามีการเรียกหน้าเว็บในระหว่างที่ Apache กำลัง Restart

ปัญหาของ Error นี้อาจเกิดได้จากหลายสาหตุนะครับ แต่สาเหตุที่ผมเจอก็คือ Script PHP บางตัวทำงานนานเกินไปจนเกิด Timeout (นานกว่า 60 วินาที)

วิธีแก้ไข
  • ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้แก้ไขสคริปต์ให้ทำงานไม่เกิน 60 วินาที (จริงๆแล้วควรทำงานให้สั้นที่สุด)
  • วิธีที่สอง ถ้าเป็น Server ตัวเอง สามารถเพิ่มเวลา Timeout ออกไปได้ครับ เพื่อไม่ให้ระบบเกิด Timeout (วิธีนี้ควรหลีกเลี่ยง) 
ข้อสังเกตุ ในขั้นต้นผมได้ลองลดการทำงานของ PHP เพียงอย่างเดียวพบว่า Server ยังไม่หาย Timeout ครับ เลยแก้ไขเพิ่มเติมด้วยการทำลาย MySql เมื่อเลิกใช้ และ สร้างใหม่เมื่อต้องการจะใช้ วิธีนี้ได้ผลครับสามารถยุติอาการ Timeout ได้
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 23 ก.ย. 2557 เปิดดู 4,541 ป้ายกำกับ ServerCent OS
^