Tags การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ

การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ ตอนพิเศษ
การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ ตอนพิเศษ

08 Apr 2009 0 10,166

บทความในตอนนี้เกิดขึ้นจากคำถามบนบอร์ดว่า ถ้าเรามีโดเมนอยู่ แล้วเราจะใช้โดเมนนี้ กับ Server ที่เราสร้างขึ้นได้ยังไง เนื่องจาก โดเมนที่ได้มาอาจจะยังไม่

การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ ตอนที่ 4
การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ ตอนที่ 4

04 Apr 2009 0 9,823

ขั้นตอนสุดท้าย สำหรับการทำเครื่องของเราให้เป็น เว็บ Server จริงๆ ก็คือการ Setup หรือปรับปรุง Windows ของเราเล็กๆน้อย เพื่อให้สามารถทำงานได้ ปละเพื่อร

การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ
การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ

07 Mar 2009 0 24,922

ในโลก Internet เราสามารถเรียกมายัง เครื่องของตัวเอง ผ่าน ip address ได้ครับ ซึ่งหากเครื่องของเรามี ip address ที่คงที่ คงไม่มีปัญหาอะไร เราก็สามารถให

การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ ตอนที่ 3
การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ ตอนที่ 3

07 Mar 2009 0 9,935

ในตอนที่แล้วเราได้ทำการเซ็ต NAT ไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำให้ Server ทำการอัปเดท IP ของเราโดยอัตโนมัติทุครั้งที่เปิดเครื่อง ซึ่งในการอัปเดท IP ใน

การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ ตอนที่ 5
การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ ตอนที่ 5

17 Jun 2009 0 13,566

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการกำหนดชื่อของคอมพิวเตอร์ ให้เป็นชื่อของโดเมนที่เราต้องการ เพื่อมันสามารถแสดงตัวบนเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องไปกำหนด

1
^