Tags benchmark

PHP Benchmark
PHP Benchmark

11 Nov 2010 0 9,797

PHP Benchmark คือการทดสอบเปรียบเทียบ ความเร็วในการประมวลผลโค้ดของ PHP หรืออื่นๆ เพื่อทำการ Optimize โค้ดให้ได้ความเร็วการทำงานสูงสุด

เทคนิคการตรวจสอบตัวแปรแอเรย์ว่ามีหรือไม่
เทคนิคการตรวจสอบตัวแปรแอเรย์ว่ามีหรือไม่

21 Mar 2017 0 2,031

ตัวอย่างนี้จะเป็นการหาตัวแปรแบบแอเรย์ตำแหน่งที่กำหนด (เช่นหาแอเรย์ตัวที่ 3) ซึ่งเท่าที่คิดออกมี 3 วิธี คือ count(), sizeof() และ isset() โดยผมจะทำการทดสอบเปรียบเทียบว่าวิธีไหนสามารถทำงานได้เร็วที่สุด

เปรียบเทียบการค้นหาข้อความด้วย PHP แบบไม่สนใจขนาดตัวอักษร
เปรียบเทียบการค้นหาข้อความด้วย PHP แบบไม่สนใจขนาดตัวอักษร

09 Oct 2015 0 6,412

วิธีการค้นหาข้อความด้วย PHP มีหลายวิธีครับ ในบทความนี้จะเป็นการเปรียบเทียบการค้นหาข้อความ แบบ ไม่สนใจขนาดตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวเดียวกัน

เปรียบเทียบความเร็วในการตรวจหาตัวแปรว่าง
เปรียบเทียบความเร็วในการตรวจหาตัวแปรว่าง

08 Jul 2015 0 1,778

การทดสอบฟังก์ชั่นจะช่วยให้เราเลือกใช้ฟังก์ชั่นให้เหมาะกับงานมากขึ้นครับ โดยฟังก์ชั่นแต่ละตัว ถึงแม้จะมีผลลัพท์เหมือนๆกัน แต่ก็อาจมีข้อแตกต่างด้านความเร็วได้ครับ

เปรียบเทียบความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของตัวแปรแอเรย์ กับ property ของ Object
เปรียบเทียบความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของตัวแปรแอเรย์ กับ property ของ Object

04 Dec 2015 0 1,956

ในการทดสอบนี้ จะมีการเตรียมตัวแปรแอเรย์ และอ๊อบเจ็คก่อนทำการวนลูปเพื่อทดสอบ ตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลเพียงอย่างเดียว

1
^