ป้ายกำกับ MYSQL การ QUERY ข้อมูลด้วย WEEKDAY ให้เริ่มต้นวันอาทิตย์เท่ากับ 0

1
^