ป้ายกำกับ Dynamic SubDomain

การสร้าง Dynamic Sub Domain ตอนที่ 2
การสร้าง Dynamic Sub Domain ตอนที่ 2

09 พ.ค. 2551 0 14,152

การเขียนโค้ดให้ PHP รู้จักและแยกแยะ Sub domain แต่ละตัวได้โดยอัตโนมัติ มีวิธีหลักๆ อยู่ 2 วิธีครับคือการใช้ .htaccess และการเขียนโค้ดเพื่อแยก sub domain ด้วย PHP

1
^