ป้ายกำกับ การเลือกข้อมูลด้วย Ajax

การเลือกข้อมูลด้วย Ajax
การเลือกข้อมูลด้วย Ajax

16 ม.ค. 2555 0 11,300

โค้ดตัวอย่างการร้องขอข้อมูล ด้วย Ajax โดยใช้ GAjax ในการร้องขอข้อมูลชื่อและอีเมล์จาก Server เมื่อมีการเลือกโดย Select และส่งข้อมูลไปแสดงยัง Input ..

1
^