set_time_limit

โดยปกติแล้ว การประมวลเพจหนึ่งๆ ถูกกำหนดให้ทำงานได้ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งดูได้จาก max_execution_time ใน php.ini ซึ่งโดยปกติแล้ว จะถูกตั้งไว้ที่ 30 วินาที แต่ถ้าเราต้องการที่จะรันสคริปต์ ที่มีขนาดใหญ่ ใช้เวลานาน เช่นการแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือการวนลูปส่งเมล์ไปหาคนจำนวนมากๆ เราก็อาจต้องใช้เวลาในการประมวลผลเพจนานตามไปด้วย ซึ่งอาจจะนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้ ทำให้เกิด error

Fatal error: Maximum execution time of [...] seconds exceeded [...]

วิธีแก้ไขวิธีหนึ่งก็คือทำการเพิ่มเวลาการประมวลผลให้กับ php ด้วยคำสั่ง

void set_time_limit ( int seconds )

วิธีนี้มีข้อควรระวังคือ คำสั่งนี้จะใช้กับ server ที่กำหนดให้ safe mode เป็น on ไม่ได้ครับ
 
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 14,899 ป้ายกำกับ PHP
^