พอร์ตขนาน. (PC). Computer Port (Connector)

พอร์ตขนาน. (PC)

25 pin d-sub Female (25 PIN D-SUB Female ที่ คอมพิวเตอร์)
25 pin d-sub Male (25 PIN D-SUB Male ที่สายเคเบิล)
Pin Name Dir Description
1 /STROBE --> Strobe
2 D0 --> Data Bit 0
3 D1 --> Data Bit 1
4 D2 --> Data Bit 2
5 D3 --> Data Bit 3
6 D4 --> Data Bit 4
7 D5 --> Data Bit 5
8 D6 --> Data Bit 6
9 D7 --> Data Bit 7
10 /ACK <-- Acknowledge
11 BUSY <-- Busy
12 PE <-- Paper End
13 SEL <-- Select
14 /AUTOFD --> Autofeed
15 /ERROR <-- Error
16 /INIT --> Initialize
17 /SELIN --> Select In
18 GND   Signal Ground
19 GND   Signal Ground
20 GND   Signal Ground
21 GND   Signal Ground
22 GND   Signal Ground
23 GND   Signal Ground
24 GND   Signal Ground
25 GND   Signal Ground

โน้ต : ทิศทางของสัญญาณ จากพอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์

^