TV Flyback Data

โปรแกรมรวบรวมข้อมูล อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ที่สำคัญๆ ของ TV เช่นเบอร์ Flyback เบอร์ IC เพื่อสะดวก ในการหาวงจรมาเทียบเคียง หรือหากเบอร์เลอะเลือนจนไม่สามารถอ่านได้
ข้อมูลในโปรแกรมยังน้อยอยู่นะครับ ใครมีการอัพเดทส่งคืนกลับมาที่หน้านี้ได้เลยครับ จะได้แบ่งปันให้ผู้อื่นด้วย
rar (781)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2554 เปิดดู 17,426 ป้ายกำกับ ProgramDelphi
^