การแสดงรูปภาพตัวอย่างเมื่อมีการเลือกรูปภาพด้วย input file

อินพุตชนิดไฟล์ แสดงรูปภาพตัวอย่างเมื่อมีการเลือกไฟล์ ด้วย Javascript

โค้ด HTML ส่วนของฟอร์ม
<form runat="server">
  <input accept="image/*" type='file' id="imgInp">
  <img id="blah" src="#" alt="your image">
</form>


Javascript event เมื่อมีการเลือกไฟล์
imgInp.onchange = evt => {
   const [file] = imgInp.files;
   if (file) {
     blah.src = URL.createObjectURL(file);
  }
}

ส่วนการ Submit ยังคงเหมือนเดิม
^