ฟังก์ชั่นต่างๆเกี่ยวกับวันที่บน MySQL

MySQL มีฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่มากมาย นี่คือตัวอย่างฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่ของ MySQL ที่ใช้บ่อย

CURDATE() ฟังก์ชันนี้จะส่งคืนวันที่ปัจจุบันเป็นตัวอักษรในรูปแบบ YYYY-MM-DD
SELECT CURDATE(); // 2023-06-17

CURTIME() ฟังก์ชันนี้จะส่งคืนเวลาปัจจุบันเป็นตัวอักษรในรูปแบบ HH:MM:SS
SELECT CURTIME(); // 13:00:00

NOW() ฟังก์ชันนี้จะส่งคืนวันที่และเวลาปัจจุบันเป็นค่า TIMESTAMP
SELECT NOW(); // 2023-06-17 13:00:00

DATE() ฟังก์ชันนี้จะส่งคืนวันที่จากค่า TIMESTAMP ที่กำหนด
SELECT DATE('2023-06-17 13:00:00'); // 2023-06-17

TIME() ฟังก์ชันนี้จะส่งคืนวันที่จากค่า TIMESTAMP ที่กำหนด
SELECT TIME('2023-06-17 13:00:00'); // 13:00:00

HOUR() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการส่งคืนชั่วโมงจากวันที่หรือเวลาที่กำหนด
SELECT HOUR('2023-06-17 13:00:00'); // 13

MINUTE() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการส่งคืนนาทีจากวันที่หรือเวลาที่กำหนด
SELECT MINUTE('2023-06-17 13:01:00'); // 1

SECOND() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการส่งคืนวินาทีจากวันที่หรือเวลาที่กำหนด
SELECT SECOND('2023-06-17 13:01:02'); // 2

DAYNAME() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการส่งคืนชื่อวันในสัปดาห์จากวันที่ที่กำหนด
SELECT DAYNAME('2023-06-17'); // Saturday

MONTHNAME() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการส่งคืนชื่อเดือนจากวันที่ที่กำหนด
SELECT MONTHNAME('2023-06-17'); // June

WEEK() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการส่งคืนค่าสัปดาห์ของวันที่ที่กำหนด
SELECT WEEK('2023-06-17'); // 24

EXTRACT() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการแยกส่วนแต่ละส่วนของวันที่หรือเวลา เช่น วันที่, เดือน, ปี, ชั่วโมง, นาที หรือวินาที
SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2023-06-17'); // 2023
SELECT EXTRACT(MONTH FROM '2023-06-17'); // 6
SELECT EXTRACT(DAY FROM '2023-06-17'); // 17

DATE_FORMAT() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการแปลงวันที่ให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนด เช่น แปลงเป็นสตริงที่เป็นชื่อเดือนหรือวันที่
SELECT DATE_FORMAT('2023-06-17', '%W, %M %e, %Y'); // Saturday, June 17, 2023

DATE_ADD() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการเพิ่มค่าเวลาหรือวันที่ลงในคอลัมน์ที่เก็บข้อมูลวันที่
SELECT DATE_ADD('2023-06-17', INTERVAL 1 DAY); // 2023-06-18

DATE_SUB() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการลดค่าเวลาหรือวันที่จากคอลัมน์ที่เก็บข้อมูลวันที่
SELECT DATE_SUB('2023-06-17', INTERVAL 1 WEEK); // 2023-06-10

DATEDIFF() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการคำนวณจำนวนวันที่ต่างกันระหว่างวันที่สองวันที่
SELECT DATEDIFF('2023-06-17', '2023-06-10'); // 7

TIMESTAMPDIFF() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการคำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่หรือเวลาที่กำหนดในหน่วยเวลาที่กำหนด
SELECT TIMESTAMPDIFF(MINUTE, '2023-06-18 13:00:00', '2023-06-17 13:00:00'); // -1440 (60 นาที * 24 ชม.)

UNIX_TIMESTAMP() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการแปลงวันที่หรือเวลาเป็นค่าเวลา Unix timestamp
SELECT UNIX_TIMESTAMP('2023-06-17 13:00:00'); // 1686981600

FROM_UNIXTIME() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการแปลงค่าเวลา Unix timestamp เป็นวันที่หรือเวลาในรูปแบบที่กำหนด
SELECT FROM_UNIXTIME(1686981600); // 2023-06-17 13:00:00

คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละฟังก์ชั่นของ MySQL หรือฟังก์ชั่นอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่เว็บหลักของ MySQL นะครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 17 มิ.ย. 2566 เปิดดู 1,539 ป้ายกำกับ MySQL
^