GCMS AJAX CMS

GCMS เวอร์ชั่น 1.3 ดาวน์โโหลด ได้แล้วครับ
 


เว็บไซต์ http://gcms.goragod.com

คุณสมบัติของเวอร์ชั่น 1.3

1. ใช้ AJAX เป็นเบสในการทำงาน มีการทำงานที่รวดเร็ว

2. ใช้งานกับภาษาไทยได้ 100% โดยการใช้ Charset ของเพจเป็น UTF-8 (รวมถึงภาษาอื่นๆด้วย)

3. ควบคุมการ Refresh หน้าได้ เมื่อทำการ Refresh หน้าจะกลับไปแสดงยังหน้าเดิมทุกครั้ง

4. เป็นมิตรกับ Search Engine ด้วยการออกแบบให้ Search Engine สามารถเข้าถึงเพจทุกหน้าได้ด้วย URL หมดปัญหาเรื่องการทำ SEO กับ AJAX

5. สามารถเข้าถึงหน้าเพจต่างๆได้ แม้ Browser ไม่รองรับ Javascript หรือ AJAX

6. ออกแบบเป็นโมดูล สามารถสร้างโมดูลใช้งานได้หลากหลายทั้ง HTML และ PHP

7. ไม่ต้องใช้งานฐานข้อมูล (ในตัว CMS หลัก) ถ้าจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล ผมจะใช้ฐานข้อมูล Text เวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งเร็วกว่า MySQL

8. รูปแบบของเว็บเป็น Template สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขหน้าตา รูปแบบ หรือ สีสัน ได้อย่างง่ายดาย

9. รองรับการใช้งานหลาก Browser

10. โมดูลมาตรฐาน ที่มาพร้อมกับ GCMS คือ โมดูลสมาชิก โมดูลเว็บบอร์ด โมดูลแสดง RSS โมดูลบทความ โมดูล Counter และ โมดูล Sitemap

11. สำหรับโมดูล History และ Gallary เป็นโมดูลเสริมสำหรับการแสดงตัวอย่างในเบื้องต้นบนเว็บเท่านั้นครับ

12. XHTML CSS
 

ดาวน์โหลด gcms V1.3 rar (1,613)

^