function time

โดยปกติ ฟังก์ชั่น time ของ PHP จะคืนค่าออกมาเป็น วินาทีครับ เราสามารถแปลงเป็น นาที หรือ ชม. ได้

ถ้าเราต้องการค่าเป็น นาที $minute = time() + 60;
ถ้าเราต้องการค่าเป็น ชม. $hour = time() + 60 * 60; (60นาที)
ถ้าเราต้องการค่าเป็น วัน $day = time() + 3600 * 24; (ชม.*24)
ถ้าเราต้องการค่าเป็น ปี $year = time() + 3600 * 24 * 365; (365 วัน)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 4,718 ป้ายกำกับ PHP
^