ข้อแตกต่างระหว่าง Framework และ Library

Framework และ Library เป็นสองคำที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้

Framework คือโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมที่มีระบบการทำงานแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า และนักพัฒนาต้องปฏิบัติตามโครงสร้างนี้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดย Framework มักจะมีการแบ่งแยกองค์ประกอบของโปรแกรมเป็นชั้น (Layer) เพื่อให้นักพัฒนาสามารถสร้างโค้ดได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย และ Framework จะมีฟังก์ชั่นหลายอย่างที่นักพัฒนาสามารถนำมาใช้ได้เลย ไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ทุกครั้ง เช่น ฟังก์ชั่นสำหรับจัดการฐานข้อมูล การเชื่อมต่อเว็บเซอร์วิส การสร้าง UI และอื่นๆ

Library คือชุดคำสั่งที่มีประโยชน์ต่างๆ ที่ถูกเขียนไว้เพื่อช่วยในการพัฒนาโปรแกรม โดย Library มักจะมีฟังก์ชั่นหลายอย่างที่สามารถนำมาใช้ในการเขียนโค้ดได้ เช่น ฟังก์ชั่นสำหรับการจัดการข้อมูลทางคณิตศาสตร์ การจัดการสตริง การทำงานกับภาพถ่าย และอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ Library จะไม่กำหนดโครงสร้างการพัฒนาโปรแกรมให้แน่ชัดเหมือน Framework แต่จะให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า

เมื่อไรถึงควรใช้ Framework
 • การใช้ Framework จะเหมาะสมกับโครงการที่มีขนาดใหญ่ หรือโครงการที่มีความซับซ้อน เนื่องจาก Framework มีโครงสร้างและชุดคำสั่งที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ทำให้นักพัฒนาไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น
 • นอกจากนี้ Framework ยังเหมาะสมกับโครงการที่ต้องการใช้งานและพัฒนาโค้ดในเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ในแต่ละครั้ง ยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไว้ เมื่อต้องการขึ้นโปรเจ็คใหม่ สามารถนำโครงสร้างพื้นฐานที่เตรียมไว้มาใช้งานได้เลย
 • นอกจากนี้ Framework ยังช่วยให้นักพัฒนามีเวลามากขึ้นสำหรับการพัฒนาฟีเจอร์อื่นๆ ในโปรแกรม โดยการพัฒนาโมดูลหรือปลั๊กอินเสริมเข้าไปในโปรแกรม เพื่อเพิ่มความสามารถของ Framework ได้

เมื่อไรถึงควรใช้ Library
 • Library เหมาะกับโครงการที่มีขนาดเล็ก และไม่ซับซ้อนมากนัก นอกจากนี้ Library ยังเหมาะสมสำหรับโครงการที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเขียนโค้ด โดยที่นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดเพิ่มเติมเข้าไปในโปรแกรมได้ตามต้องการ
 • การใช้ Library ยังช่วยให้นักพัฒนาประหยัดเวลาในการเขียนโค้ด  ไม่ต้องเขียนทั้งหมดด้วยตัวเอง เพียงแค่นำ Library ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการมาใช้ในโปรเจ็คเท่านั้น
 • เราสามารถนำ Library เข้ามาใช้งานในโปรเจ็คที่เป็น Framework ของเราได้ เพื่อลดเวลาในการเขียนโค้ดลง

การใช้ Framework อาจมีข้อเสียดังนี้
 • การนำ Framework มาใช้งานจะต้องมีการเรียนรู้การใช้งาน Framework โดยเฉพาะหาก Framework มีความซับซ้อนสูงการเรียนรู้เพื่อที่จะใช้ความสามารถทั้งหมดของ Framework ได้ถูกต้องก็จะมากเป็นเงาตามตัว
 • Framework มักจะมีกฎและข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะทำให้การปรับแต่งหรือการเปลี่ยนแปลงโค้ดและการปรับปรุงมีความยากลำบากขึ้น
 • การใช้ Framework จะทำให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการใช้งาน Library หรือการเขียนโค้ดเอง โดยเฉพาะในกรณีที่ Framework มีส่วนประกอบมากและมีความซับซ้อนมากขึ้น
 • การใช้ Framework อาจจะทำให้โปรแกรมขึ้นระบบยากขึ้น หากไม่มีการติดตั้งและการกำหนดค่า Framework อย่างถูกต้อง
 • ในกรณีที่ Framework มีข้อผิดพลาด การแก้ไขปัญหาอาจจะยากลำบากขึ้น และอาจต้องติดต่อกับผู้พัฒนา Framework เพื่อแก้ไขปัญหา
 • การเปลี่ยนแปลง Framework อาจจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และการปรับปรุงโค้ด เนื่องจากโค้ดที่เขียนด้วย Framework อาจจะไม่สามารถใช้กับ Framework อื่นได้โดยตรง หรือต้องทำการปรับแต่งโปรเจ็คใหม่หากมีการอัปเกรด Framework

ตัวอย่างการใช้ Framework เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาโปรเจ็ค เช่น Admin Framework ซึ่งเป็น Web Framework ที่พัฒนามาจาก Kotchasan ที่มีการเตรียมระบบพื้นฐานไว้ให้แล้ว เช่น UI ต่างๆ ระบบสมาชิก ระบบตั้งค่า และอื่นๆ ซึ่งหากเรานำ Framework มาพัฒนาโปรเจ็คเราก็ไม่ต้องทำสิ่งเหล่านั้น และโฟกัสไปที่โมดูลหรือการทำงานที่ต้องการแทน
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 13 เม.ย. 2566 เปิดดู 1,742 ป้ายกำกับ Framework
^