AJAX Upload

beta ครับ มี File Browser และ Uploader เสร็จสรรพ สามารถกำหนดชนิด และขนาดของไฟล์ ได้ และ อัพโหลดโดย ftp ครับ
 
rar (1,834)

  
ต้องทดสอบบน Server ที่รองรับการใช้งาน ftp นะครับ โดยการกำหนดค่าของ ftp Server ให้ถูกต้องในไฟล์ config.php หากจะทดสอบบน localhost ต้องเปิดใช้ ftp บน localhost ก่อน และปรับ chmod ให้ไดเร็คทอรี่ uploads/ ให้เป็น 777 ด้วย

สำหรับการกำหนดให้ อัพโหลดไฟล์ได้ขนาดใหญ่กว่า 2M ดูที่นี่ครับ
^