UTF-8, Ansi Converter

ใช้ EditPlus ครับ ต้องการ บันทึกเป็น UTF-8 ให้เลือก Save As แล้วเลือก Encoding ให้เป็น UTF-8 ครับ แค่นี้ก็ได้เอกสาร UTF-8 แล้วครับ ส่วนถ้าต้องการแปลงกลับเป็น TIS-620 ก็ให้เลือก Encoding เป็น ANSI ครับ และให้ทำการแปลงกับทุกไฟล์ที่ใช้เลยครับอีกอย่างหนึ่งคือ เรายังสามารถใช้

header("content-type: application/x-javascript; charset=tis-620");

สำหรับ TIS-620 และ

header("content-type: application/x-javascript; charset=utf-8");

สำหรับ UTF-8 ได้ครับ

ให้ใส่ header(PHP) นี้กับไฟล์ที่ถูก AJAX เรียกทุกไฟล์ ครับ (อันที่จริงมีหลายโปรแกรมที่ใช้ในการ Convert ได้ แต่ EditPlus สามารถ Convert ได้ดีที่สุดครับ)

ส่วนในหน้า HTML หลัก อย่าลืมกำหนด บรรทัดนี้ให้ถูกต้องด้วยครับ

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620" />เราสามารถดูได้ว่าไฟล์ที่เราใช้เป็นชนิดอะไรโดยเปิดไฟล์นั้นด้วย EditPlus ครับ จะมีข้อความบอกว่าไฟล์นั้นเป็นฟอร์แม็ตอะไรที่มุมล่างด้านขวาของโปรแกรมครับ หรือถ้าไม่แน่ใจ ก็ให้ทำการ Save As ให้เป็นชนิดที่ต้องการได้เลยครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 21,557 ป้ายกำกับ AjaxUTF-8
^