A-AA+then

  Scroll box แบบหนึ่งครับ ใช้ iframe ดูตัวอย่างได้ ที่นี่ ครับ (ตัวอย่างไม่ได้ใช้ iframe แต่มีลักษณะเดียวกันครับ เพียงแต่ใช้วิธีต่างกัน)

rar (248)

Relate

^