GCMS AJAX CMS V2_1

GCMS เวอร์ชั่น 2 ตัวอย่าง http://gcms.goragod.com

GCMS เป็นฟรี AJAX CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย 100% โครงสร้างถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน AJAX กับเว็บไซต์ ทั้งที่เกี่ยวกับการทำ SEO หรือความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ เช่น ปัญหาการ Refresh หน้า ปัญหาการใช้ปุ่ม Back เพื่อ เลื่อนกลับไปยังหน้าที่เคยดู หรือแม้กระทั่งการใช้ภาษาไทยบนเว็บที่เป็น AJAX

คุณสมบัติของ GCMS V2.0

  • มีระบบการทำงานด้วย AJAX ทำให้ตอบสนองต่อผู้ใช้ ได้รวดเร็ว ลดเวลาการรอคอยข้อมูลจาก Server
  • รองรับการใช้ภาษาไทย 100% ด้วยอักขระแบบ UTF-8 (รวมถึงภาษาอื่นๆด้วย)
  • ไม่มีปัญหากับ SEO สามารถทำ SEO ได้ 100% และยังรองรับการทำ SEO อย่างสมบูรณ์ ด้วย robot.txt, meta tag และ sitemap
  • สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้แม้ Browser จะไม่สนับสนุน Ajax เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้กว้างขวางขึ้น
  • สามารถใช้งานปุ่ม Back(History) ของ Browser ได้ ใช้ปุ่ม Refresh ได้ เหมือนการใช้ Browser ตามปกติ
  • ใช้ fckeditor เป็น Editor หลักเพื่อการออกแบบเพจในแบบ WYSIWYG
  • สามารถแก้ไขเนื้อหาของเพจ หรือ โมดูลต่างๆ ได้บนเว็บไซต์
  • ระบบสมาชิก 3 ระดับ user , mod (ผู้ช่วยผู้ดูแล) และ Admin
  • โมดูลหลัก ได้แก่ main article member gallary about history counter และ sitemap

ดาวน์โหลด GCMS เวอร์ชั่น 2.1  rar (2,685)

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 04 ส.ค. 2551 เปิดดู 18,820 ป้ายกำกับ CMSAJAXPHP
^