ให้ PHP ทำงานต่อแม้ USER จะปิด Browser ไปแล้ว

ด้วยฟังก์ชั่นของ PHP ง่ายๆ บรรทัดเดียว PHP จะทำงานต่อจนเสร็จกระบวนการหั้งหมดในหน้าเพจครับ เช่นการอัปเดทฐานข้อมูลที่อาจต้องใช้เวลานาน หรือ อาจไม่สำเร็จหากเพจเกิดปิดลงกลางคันระหว่างการทำงาน

ignore_user_abort();
Writer Goragod Posted 31 Mar 2008 Views 7,811 Tags PHP
^