ใส่ comma ให้กับตัวเลข

ฟังก์ชั่นใส่ comma ให้กับตัวเลข เช่น จำนวนเงิน เช่น 1000000.5012 ให้ผลลัพท์เป็น 1,000,000.5012

function format_number( $val )
{
 $svals = explode( "." , $val ); //แยกทศนิยมออก
 $sval = $svals[0]; //จำนวนเต็ม

 $n = 0;
 $result = "";
 for( $i = strlen( $sval ) - 1 ; $i >= 0 ; $i-- )
 {
  if ( $sval[$i] == "." )
  {
   $n = -1;
  }
  else if ( $n == 3 )
  {
   $result = ",$result"; //ใส่ comma
   $n = 0;
  }
  $n++;
  $result = $sval[$i].$result;
 }
 return ( count( $svals ) > 1 ) ? $result.'.'.$svals[1] : $result;
};


ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
  $val = 1000000.5012;
  echo format_number( $val ); //เอาท์พุทเป็น string 1,000,000.5012
?>

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 18,423 ป้ายกำกับ PHP
^