โปรแกรม Video Capture

โปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัย ที่ผมได้ติดตั้งใช้ในสำนักงานของลูกค้ามาหลายปีแล้ว โดยโปรแกรมจะเป็นการ Capture Video จากการ์ด Video Capture โดยต่อตัว Sensor ตรวจจับความร้อนเข้าที่ Parallel Port ของคอมพิวเตอร์ โดยที่เมื่อมีคนเข้ามาในบริเวณที่ตัว Sensor อยู่ ตัว Sensor จะส่งสัญญานมายังโปรแกรมให้โปรแกรมทำการ Capture Video ไว้โดยจะหยุดทำการ Capture ก็ต่อเมื่อคนออกจากบริเวณตัว Sensor ไป

โปรแกรมนี้ใช้ร่วมกับการ์ด Video Capture ที่สนับสนุนไดร์เวอร์ VFW และการต่อ Sensor เข้ามายัง Parallel Port ซึ่งอาจจะเป็น Switch หรือ Sensor อะไรก็ได้ที่ตัว Sensor เองจะต้อง On ตลอดเวลาที่ต้องการ

คุณสมบัติ
1.Capture ได้ต่อเนื่องยาวนานตราบเท่าทีมี HardDisk พอ Capture อัตโนมัติโดยการควบคุมจากภายนอก (Sensor)
2.Capture เป็นฟอร์แมต AVI ให้ Output 1 ช่องสำหรับควบคุมอุปกรณ์อื่น เช่นจ่ายไฟสำหรับ Camera เฉพาะเมื่อมีการ Capture เท่านั้น ขณะทำงานย่อเป็น System Tray มีรหัสผ่านป้องกันการแก้ไขค่าที่เราตั้งไว้
คู่มือการใช้งาน
Source สำหรับเลือก Input ว่าจะ Capture จากอะไร
Format ตั้งฟอร์แมตและขนาดของภาพที่จะทำการ Capture สัมพันธ์กันกับการตั้งค่าการบีบอัด
Compress ตั้งไดร์เวอร์สำหรับการบีบอัด
Settings ตั้งค่าต่างๆ (Capture Settings)
Overlay แสดงภาพขณะทำงาน Real Time
Preview แสดงภาพขณะทำงาน แบบเป็นเฟรม ภาพจะกระตุกเล็กน้อย
Hide ซ่อนจอดูภาพ
Capture Capture เดี๋ยวนี้
Minimize ย่อเป็น Icon พร้อมที่จะทำงานอัตโนมัติ โปรแกรมจะไม่ Capture อัตโนมัติขณะที่ยังไม่ได้ย่อลงเป็นไอคอน
Input Port เลือกหมายเลข Port สำหรับตัว Sensor
Output Port เลือกหมายเลข Port สำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เมื่อมีการ Capture
Check Port เลือกหมายเลข Port สำหรับเป็นตัวตรวจสอบว่ามีการต่ออุปกรณ์เข้าที่ Parallel Port หรือไม่

Capture audio Capture เสียงด้วยหรือไม่
Frame rate อัตราการ Capture (ภาพ ต่อ วินาที)
Default Capture file เป็นชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่จะ Capture
use Date + Time file name ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับการ Capture อัตโนมัติตามเวลา เมื่อเริ่มต้นการ Capture โปรแกรมจะ Capture ไฟล์ ลงบนโฟลเดอร์ที่ระบุใน Default Capture file โดยใช้ชื่อ วัน-เวลา ขณะนั้นเป็นชื่อไฟล์และโปรแกรมจะทำการ Capture ต่อเนื่องทันทีที่ขนาดของไฟล์เกินจำนวนที่ระบุใน max AVI file size โดย Capture เป็นชื่อไฟล์ในเวลาถัดไป
Abort Option ตัวเลือกว่าจะให้หยุด Capture เมื่อใด ปกติในระบบรักษาความปลอดภัยเราจะเลือกตัวนี้เป็น None เพื่อให้โปรแกรมหยุด Capture เมื่อ Sensor สั่งเท่านั้น
max AVI file size ขนาดของไฟล์ AVI สูงสุด ปกติบน Windows ME, 98 ที่ระบบ FAT 32 จะกำหนดได้ไม่เกิน 4096Kb

การต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับภายนอก
1.ตัว Check Port ตัวนี้จะต้องต่อขาของ Parallel Port ที่ตรงกับที่ระบุไว้ลง Ground อยู่เสมอเพื่อการตรวจสอบว่า
มีการต่ออุปกรณ์เข้าที่ Parallel Port หรือไม่ จากค่าที่ให้มาเราจะต่อขา 11 รวมกับ ขา 24
(สามารถใช้ได้จาก 3 - 7 แต่ต้องไม่ซ้ำกับค่าที่เป็น Input อื่นๆแต่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ที่มีหน้าที่เหมือนกัน)
2.ตัว Input Port ตัวนี้จะต่อขาของ Parallel Port เข้ากับตัว Sensor โดยที่เมื่อขานี้ชอร์ตลง Ground เมื่อไรโปรแกรมจะทำการ Capture ทันที และจะหยุด Capture เมื่อขานี้แยกออกจาก Ground จากค่าที่ให้มาเราจะต่อขา 13 กับอุปกรณ์ภายนอกโดยมี ขา 18 ถึง 25 เป็น Ground (สามารถใช้ได้จาก 3 - 7 แต่ต้องไม่ซ้ำกับค่าที่เป็น Input อื่นๆ)
3.ตัว Output Port ตัวนี้จะมีแรงดัน 5 Volt ออกจากขาของ Parallel Port เมื่อมีการ Capture เกิดขึ้น ใช้ต่อกับอุปกรณ์อื่นๆภายนอกตามแต่จะประยุกต์ใช้ จากค่าที่ให้มาเราจะต่อขา 2 เข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ โดยมีขา 18 ถึง 25 เป็น Ground ร่วมกัน(สามารถใช้ได้จาก 0 ถึง 7 แต่ต้องไม่ซ้ำกับค่า Output อื่นๆ)
เกี่ยวกับ Parallel Port
rar (292)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2554 เปิดดู 19,111 ป้ายกำกับ ProgramDelphi
^