โค้ดแนะนำตัวตอนเข้าเว็บ

แสดงหน้าต่างกลางจอภาพ เมื่อเรียกเพจครั้งแรก สำหรับใส่ข้อความประกาศ หรือ โฆษณา ที่ต้องการให้คนเห็นตอนเข้ามาในเพจ

<?
  ob_start();
?>
<div id="AdDiv" onclick="closeAd()">
<?
  //news4 เปลี่ยนเป็นค่าที่ต้องการ ใช้เพื่อบอกว่าไม่ต้องแสดงข้อความแรกอีก
  //ถ้าต้องการเปลียนข้อความแรกและให้กลับมาแสดงอีก ให้เปลี่ยนค่านี้
  $cookievalue='news4';
  if ($_COOKIE["Ad]!=$cookievalue) {
?>
<table width="450px" height="350px" bgcolor="#008000"><tr><td>
<table width="445px" height="345px" bgcolor="#F0FFF0"><tr><td align="center" valign="middle">
<!--โค้ดส่วนนี้ เป็นการแสดงข้อความแรก (ซึ่งสามารถที่จะไม่แสดงก็ได้ ถ้าคลิกรับทราบแล้ว)-->
<br /><font face=Tahoma size=2>
<b>แจ้งข่าว สมาชิก ทุกท่าน</b><br /><br />
<b>อย่าลืม!!!</b> <font color=red>ตั้งแต่วันนี้</font><br />
พบกันที่ <a href="http://goragod.saiyaithai.org" target="_blank">goragod.saiyaithai.org</a> ชั่วคราวครับ<br />
<br />การดาวน์โหลด จะใช้ไม่ได้ชั่วคราวครับ จนกว่าจะกลับมายังเว็บเดิม<br />
</font><br />
</td></tr>
<tr><td align=right><a href="" onclick="return bookmark('http://goragod.saiyaithai.org', 'g-O-r-a-g-o-d.com (saiyaithai)')">จำเว็บนี้ไว้ (Bookmark)</a></td></tr>
<!--โค้ดสำหรับ คลิกเพื่อปิดหน้านี้ และไม่ต้องแสดงส่วนนี้อีก-->
<tr><td align=right><input type=checkbox name=checkbox id=checkbox onclick="closeAd()"> รับทราบ และ ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีก
</td></tr></table></td></tr></table>
<?
  } else {
?>
<table width="450px" height="350px" bgcolor="orange"><tr><td>
<table width="445px" height="345px" bgcolor="#E6F86E"><tr><td align="center" valign="middle">
<!--โค้ดส่วนนี้ เป็นส่วนที่ 2 ซึ่งจะแสดงเมื่อคลิก รับทราบแล้วเท่านั้น ในตัวอย่างนี้เป็นการแสดง รูปสวัสดีปีใหม่ หากผู้เยี่ยมชมได้อ่านข้อความแรกแล้ว-->
  <img src=newyear.jpg>
</td></tr></table></td></tr></table>
<?
  }
?>
</div>

<style type="text/css">
#AdDiv {
  position:absolute;
  height:1px;
  width:1px;
  top:0;
  left:0;
  z-index:2000;
  visibility:hidden;
}
</style>


<script type="text/javascript">
adTime=10; //เวลาที่ใช้ในการแสดงโฆษณา

var ns=(document.layers);
var ie=(document.all);
var w3=(document.getElementById && !ie);
var calunit=ns? "" : "px"
adCount=0;

function initAd () {
  if (ie) adDiv=eval('document.all.AdDiv.style');
  else if (ns) adDiv=eval('document.layers["AdDiv]');
  else if (w3) adDiv=eval('document.getElementById("AdDiv").style');
  showAd();
  var imgobj=document.getElementById("AdDiv");
  if (document.getElementById) {
    var filterstring="progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(duration=0.5,overlap=5.0)";
    if (imgobj.filters && window.createPopup) {
      imgobj.style.filter=filterstring;
      imgobj.filters[0].Apply();
    }
    imgobj.style.visibility="visible";
    if (imgobj.filters && window.createPopup) imgobj.filters[0].Play();
  }
}

function closeAd(){
  if (document.getElementById) {
    var filterstring="progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(duration=0.5,overlap=5.0)";
    var imgobj=document.getElementById("AdDiv");
    if (imgobj.filters && window.createPopup) {
      imgobj.style.filter=filterstring;
      imgobj.filters[0].Apply();
    }
    imgobj.style.visibility="hidden";
    if (imgobj.filters && window.createPopup) imgobj.filters[0].Play();
  }
  if (document.getElementById("checkbox") && checkbox.checked) Set_Cookie("Ad", "<?=$cookievalue?>", 365);
}

function showAd(){
  if (adCount<adTime*10) {
    adCount+=1;
    if (ie) {
      documentWidth =truebody().offsetWidth/2+truebody().scrollLeft-20;
      documentHeight =truebody().offsetHeight/2+truebody().scrollTop-20;
    } else if (ns) {
      documentWidth=window.innerWidth/2+window.pageXOffset-20;
      documentHeight=window.innerHeight/2+window.pageYOffset-20;
    } else if (w3) {
      documentWidth=self.innerWidth/2+window.pageXOffset-20;
      documentHeight=self.innerHeight/2+window.pageYOffset-20;
    }
    adDiv.left=documentWidth-200+calunit;
    adDiv.top =documentHeight-150+calunit;
    setTimeout("showAd()",100);
  } else closeAd();
}

function truebody(){
  return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure){
  var today=new Date();
  today.setTime(today.getTime());
  if(expires){
    expires = expires*1000*60*60*24;
  };
  var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));
  document.cookie = name + "=" +escape(value) +
    ((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +
    ((path) ? ";path=" + path : "") +
    ((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
    ((secure) ? ";secure" : "");
}

initAd();

function bookmark(url,title){
  if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") && (parseInt(navigator.appVersion) >= 4)) {
    window.external.AddFavorite(url,title);
  } else if (navigator.appName == "Netscape") {
    window.sidebar.addPanel(title,url,"");
  } else {
    alert("Press CTRL-D (Netscape) or CTRL-T (Opera) to bookmark");
  }
  return false;
}

</script>

การนำไปใช้ ให้ include("ad.php"); เอาไว้ตอนต้นของไฟล์ index.php ครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 15,138 ป้ายกำกับ PHPJavascript
^