โค้ดตัวอย่างการ Login

โค้ดตัวอย่างการ Login แบบเดียวกับที่ใช้บนเว็บนี้(ในเวอร์ชั่นที่ 2) พร้อมฟอร์ม Login และ Javascript สำหรับตรวจสอบฟอร์ม Login

<?    
     if (isset($action) && $action=="เข้าระบบ") {
          //สำหรับสมาชิก ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบ
          $user=$_POST["user];
          $passwd=$_POST["passwd];
          
          echo "ทำการตรวจสอบความถูกต้องของสมาชิกที่นี่ และทำการเข้าระบบ<br />";
          echo "ด้วยการบันทึกลง Cookie หรือ Seesion<br />";
          echo "user=$user<br />";
          echo "passwd=$passwd<br />";
     }
?>    
     <table border=0 cellspacing=1 cellpadding=0 bgcolor=black>
     <tr><td background=images/btn_blue.gif><img src=images/btn_blue.gif></td></tr>
     <tr><td>
          <table border=0  cellspacing=0 cellpadding=4>
          <tr><td bgcolor=#D3E4F5 align=center>
               <table bgcolor=#999999 cellspacing=0 cellpadding=1 width=100%><tr><td>
                    <table cellspacing=5 cellpadding=0 background=images/lbkg.gif width=100%>
                    <tr><td colspan=2 align=center>g-<font face=Arial size=4 color=red>O</font>-r-a-g-o-d.com</td></tr>
                    <tr><td colspan=2 align=center><font size=1 color=#666666>แหล่งเรียนรู้จากซอร์สโค้ด<br />และแอพพลิเคชั่น</font></td></tr>
                    <form method=post action="?" name=login_form onSubmit="return check_login()">
                    <tr><td align=right><font color=#555555 size=1>user : </font></td><td><input size=15 type=text name=user maxlength=15 class=red></td></tr>
                    <tr><td align=right><font color=#555555 size=1>passwd : </font></td><td><input size=15 type=password name=passwd maxlength=15  class=red></td></tr>
                    <tr><td align=right colspan=2><input type=submit name=action  value=เข้าระบบ class=red title=\"สมาชิก เข้าระบบ\"></td></tr>
                    </form>              
                    </table>
               </td></tr></table>
          </td></tr>
          </table>
     </td></tr>
     </table>
    
<script language=JavaScript>
function check_login()
{
     var v1 = document.login_form.user.value;
     var v2 = document.login_form.passwd.value;

     if (v1.length==0) {
          alert('กรุณาป้อน Username ก่อน');
          document.login_form.user.focus();          
          return false;
     } else if (v2.length==0) {
           alert('กรุณาป้อน Password ก่อน') ;
           document.login_form.passwd.focus();          
           return false;
     } else
          return true;
}
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 19,143 ป้ายกำกับ PHPFormJavascript
^