แก้ปัญหาภาษาไทยกับ MySql

ปกติแล้วเราจะพบปัญหานี้เมื่อเปลี่ยนมาใช้ PHP5 ครับ เนื่องจาก phpMyAdmin ของ PHP5 มีการเก็บข้อมูลแตกต่างจาก PHP4 ให้แก้ไขโดยการใส่คำสั่ง set NAMES ครับ
mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass) or die("เชื่อมต่อ MySQL ไม่ได้!!! ");
mysql_select_db($dbname);
mysql_query("set NAMES tis620 ");

$sql = "SELECT * From tbuser inner join member on (tbuser.s_id = member.member) order by group_name asc,member asc";

กำหนดภาษาให้กับ query ซะเลยครับ บรรทัดสีแดง ที่ต้องเพิ่มเข้าไป

ถ้า ภาษาที่ใช้ไม่ใช่ Windows 784หรือ TIS-620 ให้เปลี่ยนไปใช้ค่าตามนั้นเลยครับ เช่น

TIS-620 หรือ Windows 784 ใช้
mysql_query("set NAMES tis620 ");

UTF-8 ใช้
mysql_query("set NAMES utf8");
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 ต.ค. 2552 เปิดดู 11,899 ป้ายกำกับ PHPSQL
^